Outi Haanperä

Ledande Expert, Klimat- och naturlösningar, Sitra
Sitra. Kuva: Miikka Pirinen / SITRA