personer

Sami Syrjälä

Expert, Natur och vardag

Vem?

Sami arbetar som expert i projektet Natur och vardag. I sitt arbete inspirerar han finländarna att göra hållbara val i vardagen och att föreställa sig ett gott liv inom gränserna för planetens bärkraft. Sami främjar också förståelsen för naturens hälsoeffekter och hållbara matvanor.

Vad?

Sami lade redan tidigt märke till missförhållanden i samhället. I daghemsåldern beslutade han sig för att bli vegetarian och det beslutet har han nu hållit i över 20 år. Senare har hållbarhet och etiska värden spelat en viktig roll även i arbets- och studieinriktningarna.

Sami har varit involverad i många aktiviteter på Sitra, inklusive organisationen av WCEF, ett globalt forum för cirkulär ekonomi. Han har tidigare varit med och främjat cirkulär ekonomi bland annat vid Finlands ambassad i Nairobi, där han deltog i möten som gällde FN:s miljöprogram och den europeiska gröna given inom EU. Dessutom har han arbetat vid utrikesministeriet på avdelningen som fokuserar på Afrika och Mellanöstern.

Sami har avlagt politices magisterexamen vid Helsingfors universitet med global hållbarhet som huvudämne. Han har avlagt kandidatexamen vid Åbo universitet med ekonomisociologi som huvudämne. Dessutom arbetar Sami med magisterexamen i cirkulär ekonomi vid LUT University.

Va?

Sami njuter av lugna morgonpromenader och anser att det är viktigt att stanna upp i vardagen och njuta av impulsfattiga och ”tråkiga” stunder.

Han tror att konsumenterna i framtiden kommer att vara mer kritiska till artificiellt skapade behov och internalisera fritid och välbefinnande som mer värdefulla lyxprodukter.

Vad handlar det om?