personer

Sami Syrjälä

Projektkoordinator, Global samverkan, Hållbarhetslösningar

Vem?

Sami arbetar som projektkoordinator inom internationellt samarbete som gäller cirkulär ekonomi och klimat. Han stöder dessutom teamet för global samverkan i utvecklingen och produktionen av WCEF, ett globalt forum för cirkulär ekonomi. Han medverkar också i arbetet för att hitta lösningar som förverkligar målen i den europeiska gröna given inom EU. Sami tror att även ett litet land kan lyfta fram stora idéer på ett tydligt sätt med hjälp av global samverkan.

Vad?

Sami lade redan tidigt märke till missförhållanden i samhället. I daghemsåldern beslutade han sig för att bli vegetarian och det beslutet har han nu hållit i över 20 år. Senare har hållbarhet och etiska värden spelat en viktig roll även i arbets- och studieinriktningarna.

Sami har tidigare varit med och främjat cirkulär ekonomi bland annat vid Finlands ambassad i Nairobi, där han deltog i möten som gällde FN:s miljöprogram och den europeiska gröna given inom EU. Dessutom har han arbetat vid utrikesministeriet på avdelningen som fokuserar på Afrika och Mellanöstern.

Sami har avlagt politices magisterexamen vid Helsingfors universitet med global hållbarhet som huvudämne. Han har avlagt kandidatexamen vid Åbo universitet med ekonomisociologi som huvudämne. Dessutom har han kompletterat studierna med studier i företagsansvar vid Hanken.

Va?

Sami njuter av lugna morgonpromenader och anser att det är viktigt att stanna upp i vardagen och njuta av impulsfattiga och ”tråkiga” stunder.

Vad handlar det om?