personer

Minna Hillberg

Expert, Juridik

Vem?

Minna Hillberg är Sitras upphandlingsexpert och lotsar Sitras anställda förbi fallgroparna i upphandlingslagen mot en framgångsrik upphandling.

Vad?

Kontakta Minna så fort du börjar planera en upphandling så att ni tillsammans kan navigera fram på bästa möjliga rutt.

Minna har dessutom lång erfarenhet och kunnande om såväl ekonomi som investering – under årens lopp har hon hunnit med ganska många rapporter, aktier, budgeter, bokslut och revisioner.

Minna är rättstradenom och hon har också genomfört placeringsspecialistexamen APV2.

Va?

Lycka är familj, vänner, solsken och en lång löprunda.