personer

Henna Kurki

Projektkoordinator, PSLifestyle

Vem?

Henna arbetar som praktikant inom En hållbar vardag-teamet. I hennes uppgifter ingår att planera och genomföra lokala utvecklingsworkshoppar inom projektet PSLifestyle. När teamet behöver hjälp med att kläcka idéer, bakgrundsforskning eller kommunikation, är Henna redo att hjälpa till.

Vad?

Henna är politices kandidat från Åbo. I höstas återvände hon till Helsingfors för att studera miljöförändring och global utveckling.

Henna kom till Sitra från organisationsfältet, där hon arbetade som projektkoordinator för Luonto-Liitto. Hon har också arbetat med hållbarhetsfrågor i 350 Suomi ry:s styrelse.

Va?

Improviserade cykelutfärder, litteraturcirklar och svampexkursioner ger Henna energi i vardagen. På fritiden sysslar hon med frivilligverksamhet och vistas i den omgivande naturen.

Henna är en riktig trädkramare och tror att ”Time spent among trees is never time wasted”.