Johanna Kippo

Expert. Kommunikation och samarbertsrelationer, Sitra