Tiina Härkönen

Ledande Expert, Människoorienterad dataekonomi, Sitra

Från denna författare

Läst den än?