Tiina Härkönen

Ledande expert, Rättvis dataekonom, Sitra

Från denna författare

Läst den än?