personer

Tiina Härkönen

Ledande expert, Digital makt och demokrati, Sitra