personer

Perttu Jämsén

Expert, Nya sätt att påverka

Vem?

Perttu Jämsén arbetar som expert i projektet Nya sätt att påverka. Perttu är en statsvetare som blir inspirerad av samhällsövergripande utmaningar och en vardagsdemokrat.

Vad?

Perttu arbetar med produktutveckling av demokratin samt svarar för forsknings- och samarbetsprojekt. Han har omfattande erfarenhet från arbetet vid Sitra i frågor som gäller förändringen av arbetet, utveckling av kompetens och folkstyret.

Va?

Kreativitet är framtidens superkraft. Låt oss uppmuntra det!

Vad handlar det om?