personer

Minna Parkkonen

Assistent, Vägkarta for en rättvis dataekonomi, Sitra

Vem?

Minna arbetar som assistent i nyckelområdet Kompetensens tid. Hon stöder sitt team så att de hektiska arbetsdagarna ska flyta så friktionsfritt som möjligt. Hon tar hand om praktiska arrangemang kring evenemang och tillställningar så att alla deltagare ska få så mycket ut av evenemangen som möjligt och nöjda kan fortsätta vidare.

Vad?

Kontakta Minna angående vilka som helst frågor om nyckelområdet Kompetensens tid. Minna har en lång och mångsidig erfarenhet av olika assistentuppgifter i stora internationella företag. Genom dem har hon fått mycket erfarenhet bland annat av att ordna tillställningar och evenemang, om vardagsrutiner samt människokännedom.

För Minna är det särskilt viktigt att det ska vara trevligt att komma till jobbet. Frågor som gäller arbetshälsa och arbetsglädje ligger Minna varmt om hjärtat, men utan att förglömma individens eget välbefinnande. Hon är redo att arbeta för att främja dessa frågor samt för att hjälpa och stödja sina kollegor.

Minna är utbildad till tradenom, HSO. Dessutom har hon gått på personalcoachnings- och health coach-kurser, och inspirerad av kurserna har hon nästan alltid en bok om dessa teman på sitt nattduksbord.

Va?

På fritiden svettas Minna på gruppträningspass, försvinner ut i skärgården och tillbringar tid med familj och vänner. Hon vidgar sina vyer genom att resa och bekanta sig med de underverk som livet för med sig.

Minna är starkt övertygad om att livslångt lärande kommer att bli allt viktigare bland vuxna som är med i arbetslivet. Man ska vara beredd att med öppet sinne ta emot kunskaper och acceptera den ständiga förändringen av arbetslivet.