personer

Anu Paajanen

Expert, Natur och vardag

Vem?

Anu Paajanen arbetar inom nyckelområdet Kompetensens tid med planering och facilitering av deltagande processer. Det är viktigt för Anu att man i det gemensamma framtidsarbetet verkligen beaktar olika perspektiv och att det är givande för alla parter.

Vad?

Anu har studerat statsvetenskap vid Helsingfors universitet samt formgivning, ledarskap och projektplanering i den danska företagarskolan Kaospilot. Tidigare har hon utbildat frivilliga och planerat frivilligverksamheten inom flera olika medborgarorganisationer. Anu är intresserad av hur vi tillsammans kan lösa problem på bästa sätt, och i hurdana gemenskaper vår mänsklighets finaste sidor lyfts fram bäst.

Det lönar sig att kalla på Anu när man behöver någon för att facilitera, visualisera, komma med idéer eller ställa många förtydligande frågor.

Va?

I Anus perfekta dygn ingår nio timmars nattsömn, att lyssna på podcasten Guilty Feminist, ett överraskande äventyr och att teckna i skenet av levande ljus. Anu tror att vi i framtiden kommer att vara mer empatiska gentemot varandra.

 

Vad handlar det om?