Nani Pajunen

Ledande expert, Hållbarhetslösningar, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen
Kuva: Miikka Pirinen

Vem?

Nani Pajunen är ledande expert inom temat Hållbarhetslösningar. Nani försöker hitta lösningar på hur världsekonomin fungerar inom gränserna för jordens bärkraft – på vilket sätt och med vilka medel vi kan nå balans mellan användningen av naturresurser och jordens välfärd.

Vad?

Nani har arbetat inom industrin, som konsult och som ledare för forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan företag och universitet.

Nani har några examina. Hon är diplomingenjör inom byggnadsteknik och teknologie licentiat inom miljörätt. Hon skrev sin doktorsavhandling om industrins övergång till cirkulär ekonomi, med särskild fokus på nya affärsmöjligheter samt investerarnas och ägarnas perspektiv. Hon har också yrkeslärarbehörighet.

Kontakta Nani om du vill diskutera den systemiska samhällsförändringen, industrins övergång till cirkulär ekonomi, lösningar för cirkulär ekonomi inom byggande, ekonomins förändring samt frågor som gäller utbildning och forskning.

Va?

Nani är med på alla idrottsgrenar, bara de utövas tillsammans och helst utomhus. Till hennes fritidsutrustning hör bland annat fotboll, skidor, simglasögon, saxofon, piano och cykel.

Nani är övertygad om att vi kan rädda världen genom att göra räddandet till lönsam affärsverksamhet. Hon tror också att vi skapar framtiden tillsammans med positiv attityd och att vi alla har rätt att vara med och skapa en klimatneutral framtid med cirkulär ekonomi!

Från denna författare

Läst den än?

Vad handlar det om?