personer

Heikki Lauha

Expert, Digital makt och demokrati

Vem?

Heikki arbetar som expert i projektet Digital makt och demokrati. Hans mål är att främja metoder och operativa modeller, med vilka digitaliseringen kan tyglas till att stärka demokratin. Heikki fokuserar särskilt på lösningar, med vilka man stödjer bildningsarbetet och delaktighet i den digital eran.

Vad?

Heikki är politices magister samt lärare i historia och samhällslära. Tidigare arbetade han över tio år som expert inom digitaliseringen av ungdomssektorn.

Hans långa erfarenhet inom sektorn för fostran och ungdomsarbete har stärkt Heikkis syn på att digitaliseringen medför många möjligheter, men att fördelarna och riskerna med utvecklingen är ojämnt fördelade. Heikki tror emellertid att en mer rättvis och socialt mer hållbar digitaliseringsutveckling är möjlig.

Vid förändringen behöver vi satsa hårt på barnens och ungdomarnas delaktighet, välbefinnande och jämlikhet. Kontakta Heikki om du eller din organisation om du har tips om ett projekt som kan bidra till dessa mål.

Va?

När Heikki är ledig är han högst sannolikt på stugan och värmer bastun, går på en skogsstig och lyssnar på en podcast eller sitter i soffan och tittar på fotboll. Heikki tror att vi i framtiden kan göra också de här tre sakerna på ett mer etiskt och ekologiskt sätt.