personer

Ruija Rantala-Saajo

Jurist, Juridik

Vem?

Ruija Rantala-Saajo är chefsjurist på Sitra.

Vad?

Ruija utexaminerades som juris kandidat år 1995 och har arbetat med juridiska ärenden på Sitra sedan år 2011.

Det juridiska teamet står till tjänst i avtalsfrågor, vid upphandling och i andra frågor som gäller juridik. In house-juristens uppdrag i Sitra är omväxlande och förutsätter bred kompetens om olika rättsområden.

Va?

Ruija kopplar av med yoga. Vinterbad ger henne energi.