personer

Ruija Rantala-Saajo

Chefsjurist, Sitra

Vem?

Ruija Rantala-Saajo är jurist på Sitra. Ruija utexaminerades som juris kandidat år 1995 och har arbetat med juridiska ärenden på Sitra sedan år 2011.

Vad?

In house-juristens uppdrag är omväxlande och förutsätter bred kompetens om olika rättsområden. Sitra hanterar rikligt med avtal och därför sätter Ruija en stor del av sin arbetstid på avtalsförhandlingar och att utarbeta avtal.

Det juridiska teamet står till tjänst i avtalsfrågor, vid upphandling och i andra frågor som gäller juridik.

Va?

Ruija kopplar av med yoga. Vinterbad ger henne energi.