personer

Lotta Toivonen

Expert, Natur och vardag

Vem?

Lotta Toivonen är expert på Sitra med inriktning på hållbart boende och hållbara färdsätt. Hon vill bidra till att finländarna kan, vill och förmår fatta hållbara och beständiga konsumentval i vardagen.

Vad?

Kontakta Lotta om du funderar på något med anknytning till resursklokt boende eller färdande eller vill veta mer om vilka försök och projekt som är på gång på Sitra inom dessa ämnesområden.

Lotta har i över tio år arbetat med miljöfrågor i fastigheter hos olika stora bolag. Hon har erfarenhet av miljöfrågor beträffande såväl själva fastigheterna som de relaterade lokalitetstjänsterna, företagens miljöprogram och miljöcertifikat för byggnader samt främjandet av miljömedvetenhet. Lotta är magister i jord- och skogsbruksvetenskaper från Helsingfors universitet.

Va?

Lotta tillbringar fritiden med familj och vänner, gärna i idrottens tecken. Basket är hennes favoritgren. Hon gillar också musik, naturen och att vistas på stugan.

Lotta tror att alla positiva erfarenheter leder till bestående förändringar och att nyckeln till resursklokhet därför är att erbjuda hållbara alternativ och uppmuntra människorna till att pröva på dem.