personer

Satu Salminen

Expert, Gaia-X Finland

Vem?


Satu arbetar som expert i flera projekt inom temat Rättvis dataekonomi. Satu ansvarar för Sitras generativa AI-experiment, som utvecklar AI-tillämpningar för att förbättra lagberedningen för finska ministerier. Satu är också expert i det EU-finansierade samprojektet DSSC och i Sitras arbetsgrupp för högpresterande datorer och kvantdatorer.

Vad?


Innan Satu började på Sitra arbetade hon i flera år som datavetare med olika AI-projekt inom finanssektorn. Hon är diplomingenjör och har en magisterexamen från Aalto-universitetet. Hennes studier fokuserade på system- och operationsforskning samt strategiskt beslutsfattande. För närvarande studerar Satu också för en andra magisterexamen i datareglering och informationssystemvetenskap vid Aalto-universitetet.

Va?


På sommaren gillar Satu att springa och hon håller även på med kickboxning.