personer

Marja Illi

Ledande Expert, Rättvis dataekonomi

Vem?

Marja Illi är mångkampare inom temat Förnyelseförmåga, arbetar med projektförvaltning i försöksprojekt och har arbetat länge vid Sitra. To do-listan är full av uppgifter som har med välfärdsdata och totalrenovering av folkstyret (Kansanvallan peruskorjaus) att göra.

Vad?

Marja känner till Sitras ämnesområden som har med hälsovård och förnyelsen av den offentliga sektorn att göra. Hon har erfarenhet från bland annat Sitras hälsovårds- och kommunprogram och från projekten Terveyskioski (Hälsokiosken) och Tajua Mut! (Fatta mej!) .

Marja är utbildad inom ekonomi och exportmarknadsföring, och har arbetserfarenhet från den offentliga och den privata sektorn.

Va?

Åbobo i Helsingfors: åratal av pendlingserfarenhet. På fritiden håller en fyrbent personal trainer igång Marja, och stegräknaren rullar på varje dag. Vintertid sitter hon gärna i publiken på innebandymatcher och teaterföreställningar. På somrarna erkänner Marja att hon är lite stugtokig.