Vesa-Matti Lahti

Ledande Expert, Förutsägelse och Strategi, Sitra


Vem?

Vesa-Matti Lahti arbetar i Sitras strategi- och prognostiseringsteam. Han är särskilt intresserad av författande, delningsekonomi, basinkomst och den sociala aspekten på klimatförändringen.

Vad?

Vesa-Matti är politices doktor. Hans doktorsavhandling handlade om miljösociologi. Tidigare har han arbetat vid Europeiska kommissonens generaldirektorat för forskning, Finlands Akademi och som redaktör bl.a. på Helsingin Sanomat. Han har också skrivit eller redigerat flera faktaböcker: Vesa-Matti var en av författarna till boken Maailman tila ja Suomi, som vann Fack-Finlandia-priset år 2000. År 2016 utkom Kaikki jakoon! Kohti uutta yhteisöllistä taloutta, som han skrev tillsammans med Jenni Selosmaa.

Vesa-Matti diskuterar gärna ämne som ämne. Tveka inte att kontakta honom!

Va?

1920-talets historia, badminton, pokervarianten Sökö och sällskapsliv hör till Vesa-Mattis fritidsintressen. Hans egna barn och andra goda människor gör honom glad. Han gillar också bra skådespel, filmer och böcker.

Vesa-Matti anser att vi under de kommande årtiondena – tyvärr – inte kan fly klimatförändringens konsekvenser. Vi måste hitta sätt att lindra konsekvenserna redan nu.

Från denna författare

Läst den än?