personer

Vesa-Matti Lahti

Ledande Expert, Förutsägelse och Strategi

Vem?

Vesa-Matti Lahti arbetar i Sitras team för förutseende. Han är intresserad av samhällstransformation, bildning, klimatförändringen, strategisk autonomi, nerväxt och efterväxt. Dessutom hittar han inspiration i att skriva, i migrationens och arbetarrörelsens historia, resor runt om i landet och kanotpolo.

Vad?

Vesa-Matti är politices doktor. Hans doktorsavhandling handlade om miljösociologi. Tidigare har han arbetat vid Europeiska kommissonens generaldirektorat för forskning, Finlands Akademi och som redaktör bl.a. på Helsingin Sanomat. Han har också skrivit eller redigerat flera faktaböcker: Vesa-Matti var en av författarna till boken Maailman tila ja Suomi, som vann Fack-Finlandia-priset år 2000. År 2013 utkom Kaikki jakoon! Kohti uutta yhteisöllistä taloutta, som han skrev tillsammans med Jenni Selosmaa. År 2017 utkom hans senaste fackbok Siperia kutsuu!

Vesa-Matti diskuterar gärna ämne som ämne. Tveka inte att kontakta honom!

Va?

Kultur, 1920-talets historia, badminton, ridning, pokervarianten Sökö och kanotpolo hör till Vesa-Mattis fritidsintressen. Hans egna barn och andra goda människor gör honom glad. Han gillar också bra skådespel, filmer och böcker.

Vesa-Matti anser att vi ska genomföra en ekologisk rekonstruktion i samhället. Det innebär att vi ska göra förändringar på det praktiska planet, i strukturerna och i våra ideal. Vesa-Matti anser att vi under de kommande årtiondena – tyvärr – inte kan fly klimatförändringens konsekvenser. Därför vi måste hitta sätt att lindra konsekvenserna på alla nivåer redan nu.