personer

Sari Tuori

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vem?

Sari är proffs på kommunikation och projektarbete. Hon har gedigen erfarenhet av att leda och genomföra innehållsprojekt. Bäst gillar hon projekt där olika människors intressen sammanfaller och det uppkommer någonting nytt och betydelsefullt. Kommunikation är en del av kärnan i all verksamhet i samhället. Därför är Sari intresserad av dialogiska sätt att göra kommunikation och nya fräscha idéer.

Vad?

Tillämpningar för visuell och digital kommunikation, varumärkesarbete och olika former av intressentsamarbete ingår i Saris palett. I egenskap av kommunikationschef ansvarar hon för publikationsverksamheten, den interna kommunikationen och kommunikationsutvecklingsprojekten på Sitra.

Sari har mångsidig erfarenhet av chefsarbete och har tidigare bland annat arbetat som förlagschef för publikationer om ledarskap på SanomaPro och WSOY. Hon har också varit förlagsredaktör för stora volymer innehållsarbete inom juridik.

Va?

Fritiden tillbringar Sari på fotbollsplaner och i naturen i den yttre skärgården.