personer

Saara Rimon

Ledande Expert, Natur och vardag & PSLifestyle

Vem?

Saara Rimon arbetar som ledande expert på teamet Biodiversitet och vardag, som har just börjat. Teamet hjälper bygga en hållbar vardag och sprider ut i världen beprövade lärdomar och verktyg som tagits fram i Finland t.ex. genom EU-finansierade PSLifestyle-projektet. Saara är expert i företagsutvecklingsprogrammet Fiksu arki (Smart vardag). Programmet hjälpte finländska företag att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster som inspirerar finländare till att göra hållbara val i vardagen. I hennes händer blir nätverken en aktiv grupp som tar itu med saker och arbetar för ett gemensamt mål.

Vad?

Saara är en erfaren projektchef och hon gör gärna saker som inspirerar henne. Det är viktigt att göra saker tillsammans med människor. Hon är ekonomie magister, men hennes personlighet och sätt att arbeta har formats mer av arbets- och studieåren utomlands.

Om möjligheten till ett hållbarare liv genom olika slags experiment gör dig entusiastisk, kontakta Saara. Saara deltog också i utvecklingen av tankar om framtidens ekosystem för välfärd, där man testade att påskynda samarbete mellan organisationer till exempel bland sådana som arbetar med psykisk hälsa och livskompetens bland ungdomar. Hon kan också berätta om frågor som gäller projektet Tulevaisuuden työpaikka (Framtidens arbetsplats) som avslutades i augusti 2017.

Va?

Resor och dans från olika länder har följt med henne sedan ungdomsåren, och som motvikt till det hektiska livet är det bra att emellanåt hålla på med yoga.

Saara önskar att hon kan inspirera små och stora företag till att utveckla hållbar affärsverksamhet utifrån produkter och tjänster som är riktade till konsumenter – och att hitta varandra.