personer

Pinja Parkkonen

Expert, Förutsägelse och Strategi

Vem?

Pinja Parkkonen koordinerar Sitras resultatutvärdering. Hon ansvarar för de praktiska arrangemangen kring utvärderingsprojekt och kommunikationen till intressentgrupper och medverkar i utvecklandet av resultatutvärderingen. Dessutom stöder Pinja verksamheten inom Expertpanelen för hållbar utveckling.

Vad?

Pinja har arbetat som konsult för ledningen vid olika företag och medborgarorganisationer och har därmed erfarenhet av strategiskt arbete. Hon har också arbetat med utvecklingsuppgifter inom utbildning. Till utbildningen är hon politices magister.

Det lönar sig att ta kontakt med Pinja om man vill veta mer om innehållet i resultatutvärdering och hållbar utveckling inom Sitra.

Va?

På fritiden sysslar Pinja ivrigt med äventyrssporter och provar på nya grenar. Hennes favoritgrenar är klippklättring, off pist-åkning och på senare tid även isklättring.

Pinja tror att vi genom att samarbeta, modigt förnya strukturerna och mångsidigt förena vår kompetens kan uppnå en hållbar välfärd i framtiden.

Vad handlar det om?