personer

Meeri Toivanen

Expert (på lång ledighet), Konkurrenskraft genom data

Vem?

Meeri är en jurist som är insatt i hållbar utveckling och EU-politikens finesser. Hon arbetar som expert i projektet ”Vägkarta för dataekonomi” som svarar på frågan ”hur kan Finland förnyas och uppnå framgång med hjälp av möjligheterna inom rättvis dataekonomi”.

Vad?

Meeris specialområden är handels- och konkurrenspolitik som hon specialiserade sig på under sin juris magister-examen vid LSE (London School of Economics and Poltical Science). Hon har blivit bekant med den multinationella politikens krumelurer i EU-bubblan i Bryssel och Genève, och dessutom har arbetet tagit henne till åtta stater såväl i Europa som i Sydamerika.

Under sin treåriga karriär i det internationella juristnätverket ELSA, där Meeri i rollen som styrelseordförande ansvarade för sponsorförhandlingar, intressentgruppstrategin för 44 stater, koordineringen av en projektportfölj och reformen av resultatmål, har hon fått erfarenhet av internationellt intressentgruppsarbete.

Va?

Meeri anser att framtidstänkandet behöver som stöd en omfattande förståelse för historia och viljan att se utanför sin bubbla. Därmed läser Meeri på fritiden främmande språk och lyssnar på poddsändningar av alla sorter medan hon joggar eller gör handarbeten.