personer

Reijo Aarnio

Senior Advisor, Rättvis dataekonomi

Vem?

Som äldre rådgivare främjar Reijo tillsammans med Vägkarta för dataekonomi-teamet att datasystem ska tjäna människan allt bättre, främja ekonomisk tillväxt samt stödja människors och samhällets välfärd.

Vad?

Reijo är jurist med en lång arbetserfarenhet från både den privata och den offentliga sektorn. Han har en gedigen kompetens inom informationsrätt, särskilt dataskydd. Reijo har sett och följt utvecklingen av det allt viktigare rättsområdet nästan från dess uppkomst.

Hans långa erfarenhet som dataombudsman hjälper honom att granska data- och digitala frågor också ur ett europeiskt och globalt perspektiv.

Va?

När Reijo inte hjälper till hos Rättvis dataekonomi kan han hittas i köket där han ofta lagar medelhavsrätter, ute på cykeln eller förundrad över världens underverk.

Som en evig optimist tror Reijo att Vägkarta för dataekonomi stakar ut vägen mot en allt mer människovärdig värld, där alla har en god digital livskvalitet.