Gå direkt till innehållet

Katri Korhonen

Expert, Människoorienterad dataekonomi, Sitra


Vem?

Katri Korhonen är projektsamordnare inom nyckelområdet IHAN® – Människoorienterad dataekonomi. Katri har hand om styrningen av projektets helhetsbild, anordnar olika evenemang och håller kontakt med projektets intressegrupper.

Vad?

Katri har tio års erfarenhet av assistent- och projektarbete inom ICT-sektorn och inom konsumentprodukter. Hon har även bedrivit forskning om försökskulturen och förstår nyanserna i samutveckling och delaktighet. Katri har två examina i bagaget: hon är tradenom och politices magister.

Kontakta Katri om du vill veta mer om projektledning och IHAN®-projektet.

Va?

Utanför jobbet trivs Katri i vintagebutiker och i den myllrande gatukulturen. Katri påbörjar också en ny karriär som trädgårdsmästare på en odlingsplätt i skuggan av Centralparken.

Katri tror att, utöver de traditionella påverkansformerna, datamedborgarskap, även om det är något som precis har börjat utvecklas och formas, i framtiden kommer att ha en viktigare roll i samhället.