Katri Korhonen

Expert, Rättvis dataekonomi, Sitra
Sitra
Sitra

Vem?

Katri Korhonen jobbar som expert inom nyckelområdet IHAN® – Människoorienterad dataekonomi. Katri byggar medvetande om hur företag kan dra fördel av rättvis ekonomi, och stödjar den tekniska utvecklare kollektiv inom projektet.

Vad?

Katri har tio års erfarenhet av projekt administration inom ICT-sektorn och inom konsumentprodukter. Hon har även bedrivit forskning om försökskulturen och förstår nyanserna i samutveckling och delaktighet. Katri har två examina i bagaget: hon är tradenom och politices magister.

Va?

Utanför jobbet trivs Katri i vintagebutiker och i den myllrande gatukulturen. Katri är också en entusiastisk behållare trädgårdsmästare, och ivrig läsare av Nordic Noir.

Katri tror att, utöver de traditionella påverkansformerna, datamedborgarskap, även om det är något som precis har börjat utvecklas och formas, i framtiden kommer att ha en viktigare roll i samhället.

Från denna författare

Läst den än?