personer

Anne Ristola

Portföljförvaltare, Private Equity placeringar

Vem?

Anne Ristola arbetar som expert vid Sitras kapitalinvesteringsteam. Teamet placerar i finländska och internationella kapitalinvesteringsfonder. Förutom fondplaceringarna förvaltar teamet en portfölj med drygt tjugo direkta företagsplaceringar.

Anne har varit anställd på Sitra sedan år 2000, under hela denna tid med kapitalinvesteringar. Till sin utbildning är hon ekonomie magister.

Vad?

Kontakta Anne om du vill presentera en ny fond och vill veta om den kunde lämpa sig som placeringsobjekt för Sitra.

Va?

På fritiden sysslar Anne mest med motion. Hon går på gympa nästan varje kväll och på senare år har även löpning börjat ingå i träningsprogrammet.