personer

Jukka Vahti

Projektledare, Digital makt och demokrati

Vem?

Jukka Vahti arbetar som projektledare för projektet Digital makt och demokrati inom temat Demokrati och delaktighet. I sitt arbete fokuserar han särskilt på det snabbt föränderliga medielandskapet, de utmaningar som sociala medier samt des- och misinformation medför för demokratin samt på att öka förståelsen av vilken samhälleliga betydelse data och digital makt har.

Jukka deltog i att skriva Digivallan jäljillä – Miten datan avulla voidaan vaikuttaa päättäjiin ja ohjata maailmaa som gavs ut i maj 2022. Dessutom är Jukka den andra skribenten av Sitras utredning Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen — Murros ja tulevaisuus som gavs ut i januari 2021. Tidigare har Jukka deltagit intensivt i Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering.  Jukka är också ett av programledarna för Sitras framtidspodcast Hyvää huomista.

Jukka arbetade under 2014–2021 i Sitras kommunikation som expert och ledande expert. Tidigare har Jukka kommunicerat vid Sitra om projekt som gäller social- och hälsovårdsreformen.

Vad?

Under sin karriär före Sitra har Jukka över tio års erfarenhet av journalism. Den största delen av sin journalistkarriär arbetade han som politisk redaktör, men han är även bekant med redaktionella chefsuppgifter. Jukka är filosofie magister och tog sin examen vid institutionen för kommunikationsvetenskap vid Jyväskylä universitet.

Kontakta gärna Jukka om du vill veta mer om eller föreslås samarbete som gäller temat Demokrati och delaktighet, förändringen av mediemiljön eller demokratins framtid.

Va?

Jukka har långdistanslöpning, olika bollsporter och musik i rollen som både lyssnare och kompositör som hobby. Dessutom har han kroniskt dåligt samvete över olästa tidningsartiklar, vetenskapliga artiklar och böcker. Jukka tror att vi tack vare teknikens utveckling och digitaliseringen har fler möjligheter att förändra samhället än någonsin tidigare – men detta förutsätter ny slags kompetens, kreativitet och samarbete av såväl beslutsfattare och olika organisationer som av oss alla i vår egen vardag.