Satu Valorinta

HR expert, Sitra


Vem?

Satu Valorinta arbetar som HR-assistent i Sitras personaladministrationsteam. HR-assistenten har mycket omfattande och mångsidiga arbetsuppgifter eftersom assistenten gör ”lite av allt” – från att hjälpa vid rekrytering och inskolning till att sköta personalförmåner och göra upp olika rapporter. Satu tar också hand om de praktiska arrangemangen då nya personer anställs och nya anställningar finns det gott om i en projektorganisation!

Det finns alltså möjlighet till utmaningar och att lära sig nya saker varje dag.

Vad?

Satu har många års erfarenhet av olika assistentuppgifter inom såväl små företag som stora internationella organisationer. Hon har studerat vid en yrkeshögskola och avlagt ett utbildningsprogram i serviceföretagsamhet.

Man kan ta kontakt med Satu i alla HR-ärenden, men i synnerhet om man har frågor som berör arbetstidsuppföljning och personalförmåner.

Va?

Sin fritid tillbringar hon med familjen och olika hobbyer, till vilka hör exempelvis friluftsliv, joggning, hobbyfotboll och filmer. Satu intresserar sig för människans övergripande välbefinnande och läser flitigt bloggar om detta ämne. Ett annat favoritämne är filosofi och Satu är i vänkretsen känd för sina djupa reflektioner och diskussioner om bland annat livets mening.