personer

Tiina Smolander

Ledande Expert, Placeringar

Vem?

Tiina Smolander är med om att göra placeringar som tryggar finansieringen av Sitras verksamhet även framöver.

Sitras grundkapital har placerats med spridning på aktie-, ränte- och fastighetsfonder. För oss är ansvarsfullhet en oskiljbar del av placeringsverksamheten. I mitt arbete fäster jag uppmärksamhet vid hållbarheten hos den verksamhet som placeringsobjekten driver eftersom det inverkar såväl på den kommande avkastningen som på riskerna.

Vad?

Kontakta Tina om du vill lägga fram investeringsmöjligheter eller smarta sätt att följa en placeringsportföljs risker och avkastning.

Tiina vill hänga med i den snabbt föränderliga placeringsmiljön. Hon är intresserad av alla tillfällen att lära sig nya sätt att allokera placeringar.

Va?

Tiina lär sig nytt även på fritiden. Hon kopplar av när hon studerar kinesiska eller övar sig på nya virkningstekniker.

Tiina är övertygad om att själva resan är viktigare än målet. Det är genom våra dagliga val som vi skapar framtiden. Inget ändamål helgar medlen.