personer

Onni Pekonen

Expert, Nya sätt att påverka

Vem?

Onni arbetar som expert i projektet Nya sätt att påverka som ingår i temat Demokrati och delaktighet. Inom projektet utvecklas sådana nya sätt för människor att delta och påverka som stöder den representativa demokratin.

Vad?

Onni har stor erfarenhet av demokrati och utveckling av den i uppgifter som forskare och statlig tjänsteman. Onni är doktor i samhällsvetenskaper och har specialiserat sig i demokratins institutioner, verksamhetssätt och begrepp. Han har arbetat vid universitet i Finland och utomlands samt i uppgifter med utveckling av EU-ordförandeskapet och statsförvaltningen.

Onni granskar gärna aktuella fenomen ur ett internationellt och historiskt perspektiv. Onni följer ivrigt med parlamentarisk politik, men anser att vi vid sidan av traditionella former av representativ demokrati även behöver nya och mångsidiga sätt att delta.

Va?

På fritiden kopplar Onni gärna av med musik, och dessutom springer han efter olika slags bollar och tittar på fåglar.