personer

Krista Takkinen

Expert, Sitra

Vem?

Krista Takkinen arbetar vid Sitra som expert inom kommunikation och samarbetsrelationer, särskilt med temat Demokrati och delaktighet.

Vad?

Kristas bakgrund är inom samhällskommunikation i statsrådet och i näringslivet. Krista är intresserad av kopplingen mellan språk och makt. Hur påverkar man oss och hur kan jag själv påverka?

Krista har utbildat sig till filosofie magister vid Uleåborgs universitet, och i fickan har hon ett lämpligt paket med språk- och samhällsvetenskaper.

Va?

Krista smiter alltid när hon har tillfälle till de tysta skogarna i norr för att ladda sina batterier.