personer

Krista Takkinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vem?

Krista Takkinen arbetar vid Sitra som expert inom kommunikation och samarbetsrelationer, särskilt med temat Demokrati och delaktighet.

Vad?

Kristas bakgrund är inom samhällskommunikation i statsrådet och i näringslivet. Krista är intresserad av kopplingen mellan språk och makt. Hur påverkar man oss och hur kan jag själv påverka?

Krista har utbildat sig till filosofie magister vid Uleåborgs universitet, och i fickan har hon ett lämpligt paket med språk- och samhällsvetenskaper.

Va?

Krista smiter alltid när hon har tillfälle till de tysta skogarna i norr för att ladda sina batterier.