personer

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Expert (på lång ledighet), Förutse

Vem?

Jenna arbetar som expert inom samhällsprognoser i Sitras prognosteam där hon genom olika projekt stöder övergången till ett samhälle där man lever ett gott liv inom jordklotets bärkraft. För närvarande sysselsätts Jenna av projektet Framtidens förnyare som kombinerar framtidstänkande och färdigheter i samhällspåverkan.

Jenna har arbetat med projektet Hållbar utbildning, till vilken hör boken Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education som getts ut av Palgrave Macmillan. Dessutom ingår i projektet utbildningen Utvecklare av hållbar utbildning och ett försöksprogram för lärare, rektorer och andra yrkesmänniskor inom utbildningsbranschen.

Andra projekt som sysselsätter Jenna är prognos- och visionsprojektet Välfärdens nästa rond, där Jenna särskilt ansvarade för internationella workshoppar och för expertgruppen Next Era Task Group, Framtidsaktörens verktygslåda, Dialogpaus-konceptet för konstruktiv samhällsdebatt särskilt i projektets slutskede då Dialogpaus-stiftelsen förbereddes, Leadership under complexity, Hållbarhetens etiska dimensioner samt bokcirkeln och nätpublikationen Uusi juoni.

Vad?

Jenna har politices magisterexamen från Helsingfors universitet. Som huvudämne läste hon allmän statsvetenskap på linjen för förvaltning och organisationsforskning. Då Jenna skrev sin pro gradu dök hon in i framtidsforskningens värld. Tidigare har hon arbetat med kommunikation och samhällspåverkan bl.a. på en kommunikationsbyrå och i en tankesmedja.

Va?

Under fritiden yogar Jenna och joggar i naturen med sin härliga hund som är en irländsk röd setter. Även dikter och skönlitteratur ligger Jenna varmt om hjärtat. En diktuppläsning höjer stämningen alla gånger!