Gå direkt till innehållet

Jenna Lähdemäki-Pekkinen

Expert, Förutsägelse, Sitra


Vem?

Den nordiska samhällsmodellen behöver uppdateras! Vi måste bygga upp en ny social och progressiv framstegsberättelse.

Det här anser Jenna Lähdemäki som arbetar med visioner om hållbar välfärd och utbildningens framtid i Sitras prognostiseringsteam. Jenna sysselsätts framför allt av boken Learning at the Edge of History, som kommer ut hösten 2017, och visionsarbetet Nästa rond.

Vad?

Kontakta Jenna om det följande sökord träffar det du letar efter: Vision om hållbar välfärd, Nästa rond – Seuraava erä – Next Era, utbildningens framtid, lärande, läsekretsen Uusijuoni.

Jenna har politices magisterexamen från Helsingfors universitet. Som huvudämne läste hon allmän statslära på linjen för förvaltning och organisationsforskning. Tidigare har hon arbetat med kommunikation och samhällspåverkan bl.a. på kommunikationsbyråer.

Va?

Dikter och skönlitteratur ligger Jenna nära hjärtat. En diktuppläsning höjer stämningen alla gånger!

Från denna författare

Läst den än?