personer

Tuula Tiihonen

Ledande Expert, Demokrati och delaktighet

Vem?

I Tuulas sällskap blir det aldrig långtråkigt, för Tuula älskar sociala innovationer och sätter dem gärna i system. Tuula är Sitras vårdveteran och banbrytande inom digital hälso- och sjukvård. Tuula har lämnat avtryck på många innovationer inom hälso- och sjukvården, till exempel tjänsten omaolo.fi, på hälsostationer inom såväl distansläkarkonceptet som genomstrategin. För närvarande deltar Tuula i att starta upp Sitras tema Demokrati och delaktighet, där målet är att stärka medborgarnas möjligheter att delta och påverka.

Vad?

Tuula kom till Sitra för att bli expert på genomslag och har en bakgrund som nationalekonom. Framför allt är hon dock en experimenterande tvärvetenskapare och en sökare, och inget är omöjligt för henne. Medborgaren, demokrati och vardagstjänster ligger Tuula varmt om hjärtat – hon betraktar saker framför allt ur kundens, dvs. människans perspektiv.

Va?

Tuula tror att vi lever i en stor omvälvning och att digitaliseringen kommer att innebära att makten överförs från institutioner till oss själva. Vi bör göra denna omvälvning till vår fördel genom att främja delaktighet – det handlar ju ändå om såväl individens som hela nationens intresse – vår allas framtid.