Tuula Tiihonen

Ledande expert, Förnyelseförmåga, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen / Sitra