personer

Saara Malkamäki

Expert, Hälsodata 2030

Vem?

Saara Malkamäki bygger upp en rättvis dataekonomi och främjar utnyttjande av hälsodata i Finland och i Europa. Saara har som mål att få data att röra sig mellan olika organisationer, även över landsgränserna, och skapa gemensamma spelregler och lösningar för ett rättvis utnyttjande av data som skapar värde för alla. Saara fokuserar på innovationer, affärsverksamhet och ekosystem inom hälso- och välfärdssektorn.

Vad?

Saara har kunskap om att planera kundorienterade tjänster, att utveckla affärsverksamhet samt att samarbeta med intressentgrupper. Hon har långsiktigt utvecklat samarbetet mellan aktörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn. Hon har också arbetat med kommunikation, nya finansierings- och samarbetsmodeller, samhällelig marknadsföring och genomslag.

Va?

Saara är ett glatt Eurovision Song Contest-fan som gärna packar väskorna och tar sikte mot vart än sångtävlingen tar henne. Saara gillar resande och olika kulturer, och hon har rest i över 70 länder.

Saara tror att nya modeller som förebygger ekonomisk ojämlikhet och möjliggör en jämnare fördelning av förmögenhet skapar jämlikhet och välfärd i framtiden.

Vad handlar det om?