Saara Malkamäki

Expert, Männikorienterad dataekonomi, Sitra


Vem?

Saara Malkamäki bygger en rättvis dataekonomi och engagerar centrala aktörer över hela Europa i ett internationellt system för människoorienterat informationsutbyte. Saara arbetar inom flera olika branscher och i flera olika länder med målet att skapa smarta tjänster som förenklar livet för oss alla samt ett sätt att styra vår egen information.

Dessutom bidrar Saara till att främja innovationer och verksamhet inom hälsovårds- och socialsektorn samt bygga en och samma tjänst där de som behöver information i framtiden kan få tillgång till forskningstillstånd och välfärdsdata på ett enkelt och smidigt sätt.

Vad?

Saara har kunskaper i hur kundcentrerade tjänster planeras, hur affärsverksamhet utvecklas samt av samarbete med intressentgrupper. Hon har utökat nätverksverksamheten och utvecklat samarbetet mellan aktörer i den offentliga, privata och tredje sektorn. Hon har också arbetat med kommunikation, nya finansierings- och samarbetsmodeller, samhällelig marknadsföring och effektivitet.

Va?

Saara är en glad eurovisionsfan och hon packar gärna sin väska och styr kosan dit Eurovisionen tar henne. Saara tycker om att resa och trivs även i olika kulturer i allmänhet och har varit i över 60 länder.

Saara tror att de nya modellerna som förebygger ekonomisk ojämlikhet och gör det möjligt med en jämnare fördelning av förmögenheterna än idag skapar jämlikhet och välfärd i framtiden.

 

 

Från denna författare

Läst den än?

Vad handlar det om?