Saara Malkamäki

Expert, Männikorienterad dataekonomi, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen
Kuva: Miikka Pirinen

Vem?

Saara Malkamäki bygger en rättvis dataekonomi och engagerar centrala aktörer i Finland och över hela Europa i ett gemensamma konsept för datautbyte med samtycke av individen. Saaras mål är att få data att flytta över organisationer och skapa gemensamma regler och lösningar för rättvis, värdeskapande dataanvändning. Saara arbetar inom flera olika branscher och i flera olika länder med målet att skapa smarta tjänster som förenklar livet för oss alla. Saara fokuserar på innovationer och företag inom hälso- och välfärdssektorn.

Vad?

Saara har kunskaper i hur kundcentrerade tjänster planeras, hur affärsverksamhet utvecklas samt av samarbete med intressentgrupper. Hon har utökat nätverksverksamheten och utvecklat samarbetet mellan aktörer i den offentliga, privata och tredje sektorn. Hon har också arbetat med kommunikation, nya finansierings- och samarbetsmodeller, samhällelig marknadsföring och effektivitet.

Va?

Saara är en glad eurovisionsfan och hon packar gärna sin väska och styr kosan dit Eurovisionen tar henne. Saara tycker om att resa och trivs även i olika kulturer i allmänhet och har varit i över 70 länder.

Saara tror att de nya modellerna som förebygger ekonomisk ojämlikhet och gör det möjligt med en jämnare fördelning av förmögenheterna än idag skapar jämlikhet och välfärd i framtiden.

 

 

Från denna författare

Läst den än?

Vad handlar det om?