Saara Malkamäki

Expert, Sitra

+358 (294) 618 236

Vem?

I Sitras team bygger Saara Malkamäki upp en ny nationell aktör i Finland som erbjuder välfärdsdata från olika källor till nytta för forskning och produktutveckling. Förutom strategisk och aktiv planering hör det till Saaras uppgift att ha hand om relationerna till intressentgrupper och främja samarbetet i projektet. Hon letar aktivt efter den bästa praxisen och de bästa modellerna som finns ute i världen, koordinerar och expanderar det internationella samarbetsnätverket och förbereder studieresor.

Vad?

Saara har kunskaper i hur kundcentrerade tjänster planeras, hur affärsverksamhet utvecklas samt av samarbete med kund- och intressentgrupper. De senaste sex åren har hon också arbetat med kommunikation, nya finansierings- och samarbetsmodeller, samhällelig marknadsföring och effektivitet. Hon har framgångsrikt utökat nätverksverksamheten och utvecklat samarbetet mellan aktörer i den offentliga, privata och tredje sektorn.

Va?

När våren står för dörren blir Saaras sinnen känsligare och musik fyller den unga damens kvällar och helger. Hon är en glad eurovisionsfan och har de senaste fyra åren packat sin väska och styrt kosan dit Eurovisionen tar henne. Hon trivs med att resa och har rest i 60 länder.

Saara tror att nya typer av modeller som gör det möjligt att fördela inkomsterna jämnare än i nuläget kommer att skapa välfärd i framtiden.

 

Från denna författare

Läst den än?

Vad handlar det om?