personer

Eeva Hellström

Ledande Expert, Morgondagens ekonomi

Vem? 

Eeva Hellström arbetar som expert inom Sitras samhällsförutsägelse och utbildning. Eeva är både en strategisk tänkare och en skapare, i vars händer även komplexa innehåll och lösryckta idéer kreativt smälter samman till effektiva koncept.

Vid Sitra leder Eeva en projekthelhet som förutsäger ekonomins framtid. Eeva anser att det finns fler alternativ för ekonomins framtid än vad vi kanske tror, så länge man vågar ta tag i framtidsdiskussionen om ekonomin på ett tillräckligt flerstämmigt sätt och vågar utmana invanda tankesätt. Hon är särskilt intresserad av reproducerande, det vill säga regenerativ, ekonomi.

Vad? 

Eeva har både forstmästar- och miljöekonomidoktorspapper i bakfickan, men sina viktigaste lärdomar har hon fått genom att tänka och göra saker tillsammans. Hon har över tjugo års erfarenhet av sektorsövergripande visions-, strategi- och interaktionsprocesser samt samhällelig utbildning. 

Det lönar sig att kontakta Eeva om man vill utbyta tankar om ekonomins framtid, ansvarsfullhet och hållbar utveckling samt hur information används vid beslutsfattande.

Va? 

På fritiden vill Eeva gärna ha ett verktyg i handen – en hammare, en kratta eller en slev. Ofta har hon händerna i jorden eller blicken fäst långt ute på vågorna där saimenvikaren dyker upp. Eeva har rötterna i skogen och innehar en mängd olika förtroendeuppdrag inom skogssektorn vid sidan av sitt dagjobb.