personer

Eeva Hellström

Ledande Expert, Morgondagens ekonomi

Vem? 

Eeva Hellström är strategiexpert inom Sitras förutsägelse-verksamhet. Bakom dessa ord finns både en tänkare och en skapare, i vars händer även komplexa innehåll och lösryckta idéer kreativt smälter samman till effektiva koncept. 

På Sitra leder Eeva en projekthelhet där ekonomins framtid förutsägs ur flera perspektiv och tillhörande utvecklingsförlopp tolkas tillsammans med intressentgrupper.   

Vad? 

Eeva har både forstmästar- och miljöekonomidoktorspapper i bakfickan, men sina viktigaste lärdomar har hon fått genom att tänka och göra saker tillsammans. Hon har över tjugo års erfarenhet av sektorsövergripande visions-, strategi- och interaktionsprocesser samt samhällelig utbildning. 

Om man vill utbyta tankar om hållbar utveckling, långsiktiga förändringsfaktorer som påverkar en rättvis, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi samt hur information används som beslutsunderlag, är det bäst att kontakta Eeva. 

Va? 

På fritiden vill Eeva gärna ha ett verktyg i handen – en hammare, en kratta eller en slev. Ofta har hon händerna i jorden eller blicken fäst långt ute på vågorna där saimenvikaren dyker upp. Eeva har rötterna i skogen och innehar en mängd olika förtroendeuppdrag inom skogssektorn vid sidan av sitt dagjobb.