Eeva Hellström

Ledande Expert, Förutsägelse och Strategi, Sitra
Kuva: Miikka Pirinen
Kuva: Miikka Pirinen

Vem?

Eeva Hellström är strategiexpert inom prognostiseringsverksamheten på Bakom dessa ord döljer sig en person som både tänker och utför, i vars händer även de mest komplicerade innehållen smälter samman och lösryckta idéer formas till övertygande koncept.

Vad?

Eeva har nästan 20 års erfarenhet av visions-, strategi- och internationsprocesser i olika branscher och av samhällelig utbildning. Hon strävar efter att förstå och orientera sig i vår komplicerade och osäkra värld.

Kontakta Eeva om du vill utbyta tankar om Sitras arbete för hållbar utveckling eller arbetet på gränsen mellan kunskap och beslutsfattande.

Till utbildningen är Eeva skogsskötare och doktor i miljöekonomi, men den egentliga lärdomen har hon fått i det levande livet – genom att tänka och göra tillsammans med andra.

Va?

På fritiden gör Eeva gärna något med händerna och då blir det aktuellt med verktyg som hammare, kratta och slev. Leriga händer och en blick som söker sig långt ut över vågorna ger avkoppling. Eftersom Eeva har en skoglig bakgrund arbetar hon utöver sin ordinarie tjänst i flera förtroendeuppdrag i skogsbranschen.

Som den eviga optimist Eeva är har hon ett brinnande intresse för framtiden. Hon anser att framtidsarbetet vilar starkt på växelverkan och på den kraft som samarbete och gemensamt lärande ger.