personer

Rosa-Maria Mäkelä

Expert, Digital makt och demokrati

Vem?

Rosa-Maria Mäkelä, eller Roosis, är expert på digital makt och demokrati i Sitra. I sitt arbete söker hon lösningar på de utmaningar för demokratin som bland annat orsakas av den snabbt föränderliga mediemiljön samt dis- och misinformation. Nära Roosis hjärta finns bland annat att bygga broar över alla slags olika gränser – vare sig det handlar om människor eller saker.

Vad?

Roosis som har specialiserat sig på EU- och internationella ärenden är till sin bakgrund magister i samhällsvetenskaper och ekonomi. Intresset för internationalism härstammar från studietiden, då hon bodde bland annat i USA och Bangladesh. Tidigare har hon arbetat inom staten, Europeiska kommissionen, organisationer och akademin med demokrati, bekämpning av terrorism samt strategisk kommunikation.

Va?

Roosis går gärna ut på äventyr på hedmarkerna i Norra England och slappnar av allra bäst av med att läsa en historisk roman.

Roosis förutspår att emotionella färdigheter kommer att vara en av de viktigaste medborgarfärdigheterna år 2030.