personer

Arja Kantola

Expert, IT och digitala tjänster

Vem?

Arja Kantola är expert inom data- och dokumentadministrationen och ansvarar för Sitras dokumentadministration och arkiv. Det här intressanta ansvarsområdet är förhållandevis nytt och arbetet med såväl papper och elektroniskt material räcker gott och väl till.

Vad?

Arja började arbeta som assistent inom Sitras företagsfinansiering år 2001. Efter det har resan fortsatt via ett internt datasystemprojekt till data- och dokumentadministrationen. Vid sidan om arbetet har hon studerat till tradenom.

Va?

Det viktigaste är att vara tant Arja!