personer

Anna Grant

Expert, Natur och vardag

Vem?

Anna arbetar med hur vi på bästa sätt kan främja positiv social förändring i praktiken, och ändra riktning snabbt när det behövs. I projektet Natur och vardag är Anna med och skapar visioner för ett gott hållbart liv och stöttar en rad aktörer som vill inspirera människor att agera för klimat och biologisk mångfald.

Vad?

Anna har mångårig erfarenhet av strategiarbete, effekt- och utvecklingsutvärdering. Hon har arbetat som utvecklingspartner för olika förändringsagentteam och organisationer i Storbritannien och Finland. Som en naturlig strategisk tänkare har Anna lätt att förstå helheten och sambanden mellan olika fenomen. Hon ställer många frågor som är utformade för att hjälpa förändringsaktörer att klargöra sitt eget tänkande om förändring.

Anna är en erfaren projektledare och facilitator som gärna utvecklar sina färdigheter inom facilitering och ledarskap. Anna har en bred förståelse för olika aspekter av samhället. Hon har en doktorsavhandling om etikens roll i internationell politik från University of Kent.

Va?

På fritiden kan man hitta Anna på yogaklasser, simning eller vandring i naturen – skidåkning på vintern och promenader eller cykling på sommaren. För att balansera sitt arbete läser hon också världslitteratur och kopplar av med familjemedlemmar.

Att utveckla de bästa sidorna av mänskligheten, och i synnerhet förmågan att lyssna och känna medkänsla, är det som inspirerar Anna. Anna tror att ju mer vi lär oss att bry oss om våra medmänniskor, desto mer sannolikt är det att vi utvidgar vår cirkel av omsorg till naturen och blir motiverade att göra vardagliga naturhandlingar.