personer

Taru Ryske

Projektkoordinator, Samhällelig Förutsägelse och Utbildning

Vem?

Taru Ryske arbetar inom Sitras projekt Hälsodata 2030 och projektet Joint Action Towards European Health Data Space, som utvecklar handlingsmodeller för utnyttjande av hälsodata inom internationellt samarbete och främjar Finlands konkurrenskraft.

Taru bidrar till att projekten avancerar smidigt och arbetar med stort intresse för att stärka det europeiska ekosystemet kring hälsodata.

Vad?

Taru har en gedigen erfarenhet av att arrangera internationella evenemang, arbete med intressentgrupper och projekt inom innovations- och teknikbranschen, särskilt med uppstartsföretag och placerare.

Hon är politices magister och socialpsykolog, och studerar världen ur ett individ-, gemenskaps-, kultur- och samhällsperspektiv. Taru har också studerat kommunikation och samhällspolitik, och i sin pro gradu-avhandling studerade hon uppstartsföretagares framgångshistorier.

Va?

Taru hittar sitt flow på kontoret, men också i simhallen, yogasalen och i köket. Hon njuter av Medelhavs- och Östersjököket (och socialt liv) i en bra balans.

Hon anser att långsiktigt samarbete och att skapa förhållanden som bidrar till det är viktigt för att öka välfärden i en splittrad uppmärksamhetsekonomi – och Sitra spelar en viktig roll i detta.