ordbok

Kolneutral cirkulär ekonomi

Ett ekonomiskt system som fungerar kolneutralt och har anpassat sig till jordens bärkraft. Läs mer.