Maikki Siuko

Specialist, Lifelong learning, Sitra
SITRA. Kuva: Miikka Pirinen / Sitra