publications

Actions and visions for social change

Writers

Kaisa Lähteenmäki-Smith, Petri Uusikylä, Katri Haila, Elina Auri

Published

Publication details

Title

Actions and visions for social change

Subtitle

Sitra's evaluation 2002-2011

Authors

Kaisa Lähteenmäki-Smith, Petri Uusikylä, Katri Haila, Elina Auri

Place of publication

Helsinki

Year of publication

2011

Publisher

Sitra

Outlook

84 s.

ISBN (PDF)

978-951-563-782-6

Subject

SITRA, TOIMINTA, ARVIOINTI, STRATEGIA, KEHITYS, OHJELMAT, VAIKUTTAVUUS, YHTEISKUNTA, INNOVAATIOJÄRJESTELMÄT, TULOKSELLISUUS, NÄKYVYYS, ASEMA, YHTEISTYÖ, VERKOSTOT, SISÄISET PROSESSIT, HALLINTO, HENKILÖSTÖ, KEHITYSOHJELMAT, BRÄNDI, MAINE, VIESTINTÄ, UUDISTUSKYKY, PÄÄTÖKSENTEKO, JOHTAMINEN, OSAAMINEN, PÄÄOMASIJOITUSTOIMINTA, HYVÄ ELÄMÄ, OPERATION, EVALUATION, ASSESSMENT, STRATEGY, DEVELOPMENT, PROGRAMMES, IMPACT, SOCIETY, INNOVATION SYSTEMS, SUCCESS, VISIBILITY, POSITION, STATUS, COOPERATION, NETWORKS, INTERNAL PROCESSES, ADMINISTRATION, STAFF, DEVELOPMENT PROGRAMMES, BRAND, REPUTATION, COMMUNICATION, RENEWAL ABILITY, DECISION-MAKING, MANAGEMENT, COMPETENCE, CAPITAL INVESTMENTS, GOOD LIFE