publications

Financial systems and venture capital in Nordic countries: a comparative study

Writers

A. Hyytinen, M. Pajarinen

Published

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ja vertaillaan rahoitusjärjestelmien kehitystä ja erityisesti pääomasijoitustoimialan kasvua Pohjoismaissa. Rahoitusjärjestelmien kehitys on Pohjoismaissa ollut viime vuosikymmenten aikana monella tavoin samankaltaista: rahoitusmarkkinat vapautettiin 1980-luvulla, 1990-luvun alkupuolella koettiin pankkikriisi ja 1990-luvun jälkipuoliskolla osakemarkkinat kukoistivat. Rahoitusmarkkinoiden koko suhteessa kansantalouksien kokoon ei ole selkeästi kasvanut viime vuosikymmenten aikana, mutta toisaalta rahoitusjärjestelmistä on tullut selvästi aikaisempaa markkinaehtoisempia ja osakemarkkinakeskeisempiä. Erityisesti Suomessa tämä kehitys on ollut selvästi nähtävissä. Pääomasijoitustoiminnan kehitys on puolestaan seurannut makrotalouden ja osakemarkkinoiden kehitystä. Huolimatta voimakkaasta kasvusta viime vuosina, vain Ruotsissa pääomasijoitustoimialasta on tull

Publication details

Title

Financial systems and venture capital in Nordic countries: a comparative study

Authors

A. Hyytinen, M. Pajarinen

Place of publication

Helsinki

Year of publication

2001

Publisher

Tekes. The publications can be ordered from ETLA, tel. +358 9 609900

Outlook

56 s.

Subject

VENTURE CAPITAL, RAHOITUS, YRITYKSET, SIJOITUKSET, JÄRJESTELMÄT, PÄÄOMAMARKKINAT, EXITS, POHJOISMAAT, TUTKIMUS