publications

Finland in the Face of Change

Writers

A. Hautamäki

Published

Raportissa hahmotetaan globaalissa ympäristössä ja Suomessa tapahtuvia muutoksia ja niistä johtuvia haasteita. Nykyinen yhteiskunta on pitkällisen modernisaatioprosessin tulosta. Nyt on näkyvissä laadullisesti uusi myöhäismoderni vaihe. Tähän kontekstiin sijoitetaan globalisaatio, tietotekninen vallankumous ja uusi talous. Monet viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että yhteiskunnan ja talouden menestys edellyttää vahvan osaamisen ja hyvän infrastruktuurin lisäksi luottamusta ja vuorovaikutusta edistävää sosiaalista pääomaa. Juuri sosiaalisen pääoman heikkeneminen on eräs Suomen kehityksen riskitekijä. Kun se yhdistyy Suomen rakenteellisiin ongelmiin kuten ikääntymiseen, työttömyyteen ja negatiiviseen aluekehitykseen, on käsissä syvällinen ongelmavyyhti: pahoinvoiva Suomi. Nyt tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, jotka kiteytetään käs

Publication details

Title

Finland in the Face of Change

Subtitle

A Report on Finland's Challenges

Authors

A. Hautamäki

Place of publication

Helsinki

Year of publication

2001

Publisher

Sitra

Outlook

63 s.

ISBN (PDF)

951-563-414-8

Subject

ARVOT, KULTTUURI, YHTEISKUNTA, GLOBALISAATIO, KILPAILUKYKY, KEHITTÄMINEN, TILASTOT, TUTKIMUS, ALUESUUNNITTELU, VERKOSTOT, SUOMI

What's this about?