personer

Juhani Luoma-Kyyny

Sitra

Vem?

Juhani Luoma-Kyyny är datasystemarkitekt i projektet IHAN®. Han ser till att även de mest utopistiska planerna konkretiseras i genomförbara helheter. I det kaos som orsakas av digitaliseringen i omvärlden är Juhani en pålitlig rådgivare som går på djupet med problemen och ger svar på frågan om man ska vara orolig eller inte.

Vad?

Juhani var datasystemarkitekt i Sitras Isaacus projekt, som förberedde en operativ modell för en ny tillståndsmyndigheten Findata för användning av social- och hälsovårdsdata.

Juhani har över 30 års erfarenhet av att utveckla datasystem. Erfarenheten kompletteras av ekonomie magisterexamen och de viktigaste internationella branschcertifikaten. Det centrala målet för systemarkitektur – att bespara världen från improduktiva processer – motiverar alltjämt Juhani.

Va?

Före och efter jobbet är motion som överskrider konventionella gränser, familjen och matlagning viktiga i Juhanis liv. Om det blir tid över sätter han sig gärna ned med sin samling vinylplattor, böcker och filmer – ensam eller i goda vänners lag.