Gå direkt till innehållet

Juhani Luoma-Kyyny

Ledande Expert, Människoorientered dataekonomi, Sitra

+358 (294) 618 274

Vem?

Juhani Luoma-Kyyny är datasystemarkitekt i projektet IHAN®. Han ser till att även de mest utopistiska planerna konkretiseras i genomförbara helheter. I det kaos som orsakas av digitaliseringen i omvärlden är Juhani en pålitlig rådgivare som går på djupet med problemen och ger svar på frågan om man ska vara orolig eller inte.

Vad?

Juhani har över 30 års erfarenhet av att utveckla datasystem. Erfarenheten kompletteras av ekonomie magisterexamen och de viktigaste internationella branschcertifikaten. Det centrala målet för systemarkitektur – att bespara världen från improduktiva processer – motiverar alltjämt Juhani.

Va?

Före och efter jobbet är motion som överskrider konventionella gränser, familjen och matlagning viktiga i Juhanis liv. Om det blir tid över sätter han sig gärna ned med sin samling vinylplattor, böcker och filmer – ensam eller i goda vänners lag.