personer

Mari Pantsar

Direktör, Hållbarhetslösningar, Sitra

Vem?

Mari Pantsar lotsar temat Hållbarhetslösningar. Hon leder strategin för temat och ansvarar för att all verksamhet inom temat stakar ut Finlands väg mot ett mer ekologiskt hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Vad?

Mari har ett tjugotal års erfarenhet av ledningsuppgifter inom utveckling av cleantech-affärsverksamhet, såväl inom den privata som den offentliga sektorn och i flera styrelser. Till utbildningen är hon filosofie doktor och hon är docent vid Helsingfors universitet och Villmanstrands tekniska universitet.

Det lönar sig att kontakta Mari om man vill diskutera temat som helhet. Assistenten Tiina Nyfors ansvarar för hennes kalender.

Va?

Mari tillbringar sin fritid hemma i Hollola, där hon ofta motionerar, umgås med sina ungdomar eller pynjar på med husdjuren.

Mari tror att ekologisk hållbarhet inte är ett alternativ utan bör ses som en utgångspunkt – och en enorm källa till konkurrenskraft.

Se Mari Pantsar’s CV (på engelska).