Miika Korja

Expert, Klimat- och naturlösningar, Sitra

Vem?

Miika arbetar i Sitras Klimat- och naturlösningar-team där han fokuserar på biodiversitets- och klimatfrågor.

Vad?

Miika kom i kontakt med miljöfrågor första gången när han under två år studerade i Indien i United World College-programmet med stöd av Suomen Kulttuurirahastos stipendium. Han jobbade som brandchef på skolans brandkår som skyddade den värdefulla Van Vihar Biodiversity Reserve-parken mot markbränder. Därefter fortsatte resan till Bolivia där Miika arbetade med ekoturism i Amazonas.

Miika har kandidatexamen i politisk ekonomi från Leiden University College i Haag och magisterexamen i miljöekonomi från London School of Economics.

Miika arbetade tre år i London vid Affirmative Investment Management, som är världens första investeringsbolag som fokuserar enbart på miljö- och sociala obligationer. Han har även arbetat vid OP Företagsbanken där han utvärderade frågor kring miljö, samhälle och god förvaltning i anknytning till företagsfinansiering.

Va?

På fritiden motionerar Miika aktivt, läser flitigt och gillar att utforska naturen genom att vandra.

Miika tror att fokusen i klimatdebatten kommer allt mer att flyttas till biodiversitet under de närmaste åren, när vi lär oss förstå dess värde bättre.