Jaana Sinipuro

Expert, Rättvis dataekonomi, Sitra
SItra. Photo: Miikka Pirinen
SItra. Photo: Miikka Pirinen

Vem?

Jaana Sinipuro är ett erfaret ICT-proffs som i egenskap av projektledare svarar för nyckelområdet IHAN® – Rättvis dataekonomi och sörjer även för slutfasen av projekten inom Digital hälsonav. Målet för Isaacus – Digital hälsonav var att få försummade och bortglömda datalager att komma till användning för forskning, produktutveckling och ledning. Det nya IHAN®-projektet utvidgar dataekonomins möjligheter att utveckla en branschneutral standard för informationsväxling mellan olika aktörer med tillstånd av individen.

Vad?

Jaana har över 17 års erfarenhet av analytik, big data och ledning med hjälp av information. Slå henne en signal om du funderar på ledning med hjälp av information inom social- och hälsovården, ICT-frågor eller personnätverk. Utveckling av dialogen mellan ICT-proffs och substans ligger närmast hjärtat för Jaana – hon föreläser gärna om ämnet både i Finland och på internationella evenemang.

Jaana är ett proffs på redovisning för ledningen och har arbetet med konsultering, försäljning och försäljningsstöd i ett internationellt programvaruföretag. Sin know-how inom övergripande arkitektur och ledning med hjälp av information sammanfattade hon i en bok som utkom år 2013 (”Tiedolla johtaminen toimialan murroksessa”).

Va?

När hon rider eller rastar hundarna glömmer hon arbetet. Hon rustar upp ett 130-årigt timmerhus i Åbo skärgård och pysslar gärna om den gamla trädgården också. Havet och skärgården inspirerar henne året runt.

I framtiden kommer robotik och artificiell intelligens att ersätta basarbetsmoment. Tänkande, mänsklig omsorg och en levande dialog kan emellertid inte externaliseras – därför bör vi ständigt bli bättre på dessa färdigheter.

Från denna författare

Läst den än?

Vad handlar det om?