ihmiset

Timo Mäkelä

Vanhempi neuvonantaja, Kestävyysratkaisut

Kuka?

Timo Mäkelä auttaa vanhempana neuvonantajana Sitraa ja sen Kestävyysratkaisut-teemaa strategiatyössä ja kansainvälisissä yhteyksissä. Sitralle on tärkeä ymmärtää ja oppia siitä, mitä muualla, eritysesti EU:ssa tehdään ja tapahtuu sekä saattaa Sitran työn tulokset laajalti kansainväliseen tietoisuuteen ja käyttöön.

Mitä?

Timolla on erittäin laaja kansainvälinen kokemus ympäristönsuojeluun ja kestävään kehitykseen liittyvissä asiantuntija- ja johtotehtävissä niin kehitysyhteistyössä, rahoituslaitoksissa kuin EU:ssa. Hän on lisäksi toiminut usean ympäristöteknologian ja kiertotalousyrityksen hallituksessa ja neuvonantajana.

Hänen työtehtävänsä ovat liittyneet yhteistyöhän, hankerahoitukseen, poliittisten päätösten valmisteluun ja toteutukseen sekä kansainvälisten suhteiden ylläpitämiseen. Timo on myös ohjannut ja neuvonut alan yritysten liiketoimintaa ja rahoitusta.

Timon osaaminen on koko Sitran sekä muiden julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden käytössä.

Häh?

Timo viettää vapaa-aikaansa perheensä parissa, matkustaa paljon ja pitää yhteyksiä laajaan kansainväliseen tuttava- ja yhteistyöverkostoonsa. Lisäksi hän viettää paljon aikaansa Espanjan asunnollaan.

Timo on vakuuttunut siitä, että tulevaisuuden talous, liiketoiminta ja uudet työpaikat perustuvat hiilettämään energiaan, luonnonvarojen kestävämpään ja tehokkaampaan käyttöön sekä erilaiseen luontoa ja ympäristöä kunnioittavaan kasvuun.

Tutustu Timo Mäkelän CV:hen (englanniksi).