archived
Beräknad läsningstid 6 min
Detta inlägg har arkiverats och kan innehålla inaktuellt information

Sitras verksamhetsberättelse 2016: Källor för tillväxt och stimulering av det förnybara samhället

Framtidshuset Sitras mål är att lyfta Finland till en föregångare inom hållbar välfärd. Arbetet för att nå målet framskred med stora steg år 2016. Välbehövliga källor för tillväxt söktes från den cirkulära ekonomin, rena och smarta lösningar samt utnyttjandet av välfärdsdata.

Publicerad

Även Sitras roll inom stimuleringen av det förnybara samhället stärktes bl.a. inom vårdreformen, försöket med basinkomst, arbetslivsfrågor och ekosystemet för samhällelig investering.

“Huvudstadsregionens Smart & Clean-stiftelse som grundades i juni är ett gott exempel på Sitras ihärdiga försök att kombinera ekologisk hållbarhet med källor för tillväxt. Stiftelsens mål är att skapa ett internationellt jämförbart referensområde för rena och smarta lösningar”, berättar Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Det konkreta beslutsfattandet framskred då Sitra donerade 50 000 euro till stiftelsens grundkapital och lovade finansiera en tredjedel av stiftelsens verksamhet upp till 2,5 miljoner euro.

Utöver städerna i området och staten gick även universitet och en omfattande mängd företag med i arbetet. “Finland behöver nu nya källor för tillväxt till varje pris, så smart & clean-arbetet är just vad vi behöver. Ett annat potentiellt tillväxtområde finns inom utnyttjandet av välfärdsdata, som vi skapar förutsättningar åt via det digitala hälsonavet Isaacus”, fortsätter Kosonen.

All tillväxt är dock till ingen nytta, om inte offentliga medel används rätt. Som reaktion mot den offentliga skuldsättningen har Sitra utvecklat en operativ modell för samhälleliga investeringar i Finland. Det resultatbaserade finansieringsavtalet (Social Impact Bond dvs. SIB) är ett exempel på en samhällelig investering i praktiken.

“Med hjälp av SIB-modellen kan staten och kommunerna utveckla sin upphandlingspraxis från att köpa prestationer mot att köpa resultat och effekt. Detta medför samtidigt att skatteintäkter på flera miljarder euro kan användas till bättre resultat”, berättar Mikko Kosonen. Verktyget testas redan i två projekt i Finland.

För att fira sitt kommande 50-årsjubileum höjer Sitra takten med att genomföra sin strategi för hållbar välfärd. Visionen är ambitiös, men arbetet är gränsöverskridande och omfattar en stor mängd medborgerliga grupper och expertgrupper. Det långsiktiga arbetet ger nu resultat.

Sitra lyder under riksdagen och dess verksamhet finansieras med avkastningen av grundkapitalet. I slutet av 2016 uppgick grundkapitalets marknadsvärde till 807 miljoner euro och placeringstillgångarna avkastade 7,1 procent. Sitras verksamhetsberättelse och bokslut som publicerats idag beskriver Sitras verksamhet, resultat och ekonomi i mer detalj. Bekanta dig med berättelsen här.

Vad handlar det om?