nyheter
Beräknad läsningstid 3 min

Svaga signaler för oss till en annorlunda framtid

Någonting märkligt, förunderligt och ruskigt? Javisst, men också något mycket vardagligt. Sitras nya utredning Svaga signaler 2022 – berättelser om framtiderna sammanställer förstadierna till förändring, det vill säga svaga signaler, på en vardaglig nivå.

Författare

Anna Solovjew-Wartiovaara

Ledande Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Vi står inför stora förändringar – större än vad vi i mänskligheten egentligen vill medge. Vi lever i en postnormal tid av överraskningar där de gamla framtidsvisionerna inte längre räcker för att lösa de nuvarande utmaningarna.  

”Vi är kontinuitetsberoende. Med andra ord har vi blivit beroende av att nuläget fortsätter, fastän vi är alltmer medvetna om att det inte är vår egen eller vår planets fördel. Vi behöver annorlunda framtidsberättelser – och de nuvarande berättelserna måste ifrågasättas. Här kan vi få hjälp av svaga signaler,” säger utredningens andra skribent, Sitras expert på framtiden Mikko Dufva. 

Men vad är de svaga signalerna egentligen och varför borde man vara intresserad av dem? En svag signal är ett första symptom på en förändring eller ett tecken på ett fenomen som är under utveckling och som kan vara betydelsefull i framtiden. Svaga signaler är något överraskande som händer i verkligheten och som utmanar våra nuvarande tankesätt. Hur överraskande eller absurda de är beror på vem som tolkar signalen – det som är överraskande för en är inte överraskande för en annan. Svaga signaler uppmuntrar dig att ställa frågan ”tänk om?”.  

Med svaga signaler kan man föreställa sig annorlunda framtider: 1) identifiera och utmana framtidsantaganden och således bredda de egna föreställningarna om vad allt som kan hända i framtiden, 2) internalisera mer överraskande utvecklingsriktningar och fundera över saker utifrån det egna livet, arbetet eller samhället samt 3) identifiera nya möjligheter, sätt att påverka och begynnande utvecklingsriktningar som man vill stärka – och således strukturera bättre framtider tillsammans. 

Svaga signaler är mer än bara något märkligt och förunderligt. De hjälper oss att fundera på en annorlunda vardag. Därför har vi placerat signalerna runtomkring i vardagen och på bekanta platser: i hemmet, på arbetsplatsen, i naturen, när man besöker staden, beslutsfattande samt i metaversum.  

”För att ha färdigheter att tänka på samt påverka framtiden behöver man både vidga sitt framtidstänkande och göra framtidsinformationen mer vardaglig samt konkretisera konsekvenserna på människors vardagsnivå. Vanligtvis blir vi inte överraskade av framtiden på grund av informationsbrist. Däremot kan det vara utmanande att koppla informationen till de val och handlingar som görs idag,” säger Sitras direktör för förutsägelse och strategi Katri Vataja. 

Vi vill gestalta de framtidsvyer som de svaga signalerna berättar om och fundera på hur det vore att leva i dessa framtider:  

Mungiporna värker när jag än en gång ler för att bli insläppt på arbetsplatsen. Jag försöker se fokuserad ut fast jag ännu känner mig lite trött, eftersom jag vet att ett antal övervakningskameror övervakar mina handlingar. Jag går raskt framåt för att lura mina smarta skor, men det kommer knappast att påverka min smarta tatuering. (en av framtidsberättelserna i utredningen) 

Svaga signaler 2022 – berättelser om framtider-utredningen innehåller en samling intressanta svaga signaler, korta framtidsberättelser som utgår ifrån signalerna samt verktyg för att utnyttja svaga signaler. 

Vad handlar det om?