ordbok

Förlust av biologisk mångfald

Den kollaps av den biologiska mångfalden som människan orsakar genom sin verksamhet och som pågår över hela jorden. Natur försvinner hundra eller till och med tusen gånger snabbare än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Nu pågår det sjätte massutdöendet under jordens historia.