ordbok

Förutsägelse

Att identifiera faktorer som kommer att påverka framtiden, att kartlägga alternativa framtidsscenarion och att fastställa åtgärder för att uppnå den önskade framtiden. Förutsägelser är till stöd när man fattar beslut om framtiden och innebär oundvikligen en viss nivå av osäkerhet. Med förutsägelser strävar man inte efter att kunna förutspå framtiden exakt.